Trasko to developer, który buduje na terenie Europy, my sfilmowaliśmy jedną z realizacji.