Pokaz maszyn rolniczych, zorganizowany przez firmę Kagro